Primers Auxilis 2018-07-02T10:31:08+00:00

Formació en Primers Auxilis

Les activitats de primers auxilis són un mitjà reconegut, rendible, segur i simple de salvar vides en una situació d’emergència. Tots els anys, milions de persones es veuen afectades o moren arran de lesions o per problemes sobtats de salut. Aquestes morts es poden deure a problemes de salut comuns o accidents. Tant en el tractament inicial de les víctimes d’atacs cardíacs o d’accidents, els primers auxilis brinden una resposta ràpida inicial per protegir les persones i minimitzar l’impacte d’aquests successos indesitjats.

formación primeros auxilios neosalus lleida

En el curs de Situacions de Risc Vital Imminent tractem les situacions de compromís per la vida on el primer intervinent hi té un paper molt important. Explicarem quines són i com actuar.

En el curs de Situacions més freqüents en Primers Auxilis es parla de situacions sense compromís per la vida de les persones però per la seva freqüència és necessari saber com actuar.
Contacta per a més informació

Formació per a perfils professionals específics

Les estratègiques metodològiques que s’utilitzaran seran dinàmiques i participatives, on els usuaris despertin l’interès pel que s’està treballant i d’aquesta forma, pugui aconseguir resoldre els dubtes i inquietuds que els sorgeixi en relació als temes treballats durant l’acció formativa.

És plantejaran casos adequats a l’entorn d’activitat dels usuaris i/o context en el qual haurien d’actuar si fos necessari. Resolent els casos i donant resposta a les necessitats que tinguin en tot moment.

El material tècnic i didàctic que s’utilitzarà per desenvolupar l’acció formativa serà l’adequat per tal d’aconseguir els aprenentatges plantejats i buscar una contextualització al més real possible a la que haurien d’afrontar en una situació real.

Usuaris:

 • Persones adultes (pares, mares, avis) en el marc de la convivència familiar
 • Empreses dedicades a tasques de neteja
 • Empreses dedicades a serveis d’ajuda domiciliaria (vetlladors, cuidadors, etc)

Objectius:

 • Sensibilitzar als usuaris la necessitat de conèixer actuacions bàsiques davant imprevistos i situacions de risc a la llar.
 • Identificar situacions greus i lleus a través d’una valoració adequada.
 • Adquirir les habilitats mínimes necessàries per tal de poder donar suport sanitari inicial a qualsevol situació inesperada en l’àmbit de la salut.
 • Conèixer aspectes bàsics de l’ús dels desfibril·ladors semiautomàtics.

Continguts:

Situacions de Risc Vital Imminent

 • Què són els primers auxilis?
 • Suport vital bàsic per adults i ús del DEA
 • Posició lateral de seguretat (PLS)
 • Obstrucció de la via aèria per cossos estranys
 • Hemorràgies
 • L’infart
 • L’ICTUS

Situacions més freqüents en Primers Auxilis

 • Què són els primers auxilis?
 • Pauta general d’actuació davant d’un accidentat
 • Cremades
 • Ferides
 • Epistaxi (sortida sang pel nas)
 • Traumatismes
 • Hipoglucèmia (baixada de sucre)
 • Convulsions
 • Primers auxilis psicològics
 • La farmaciola

Usuaris:

 • Entrenadors d’esport de base de diversos esports
 • Arbitres de diverses categories
 • Personal de manteniment d’instal·lacions esportives
 • Monitors d’activitats extraescolars
 • Monitors de lleure i oci

Objectius:

 • Sensibilitzar les persones de l’organització en la necessitat de conèixer els procediments més habituals en primers auxilis adreçats a l’àmbit esportiu.
 • Identificar situacions greus i lleus a través d’una valoració adequada.
 • Adquirir les habilitats mínimes necessàries per tal de poder donar suport sanitari inicial a qualsevol situació inesperada en l’àmbit de la salut.
 • Conèixer aspectes bàsics de l’ús dels desfibril·ladors semiautomàtics.

Continguts:

Situacions de Risc Vital Imminent

 • Què són els primers auxilis?
 • Suport vital bàsic per adults i ús del DEA
 • Posició lateral de seguretat (PLS)
 • Obstrucció de la via aèria per cossos estranys
 • Hemorràgies
 • L’infart
 • L’ICTUS

Situacions més freqüents en Primers Auxilis

 • Què són els primers auxilis?
 • Pauta general d’actuació davant d’un accidentat
 • Cremades
 • Ferides
 • Epistaxi (sortida sang pel nas)
 • Traumatismes a cara, cap i columna
 • Traumatisme toràcic
 • Traumatismes a les extremitats
 • Contusions als teixits tous
 • Convulsions
 • Hipoglucèmia (baixada de sucre)
 • Primers auxilis psicològics
 • La farmaciola

Usuaris:

 • Guies de muntanya
 • Guies d’activitats esportives
 • Empreses dedicades als esports d’aventura
 • Agents forestals
 • Associacions de caçadors

Objectius:

 • Sensibilitzar les persones de l’organització en la necessitat de conèixer els procediments més habituals en primers auxilis adreçats a situacions sorgides en el context d’activitats de muntanya.
 • Identificar situacions greus i lleus a través d’una valoració adequada.
 • Adquirir les habilitats mínimes necessàries per tal de poder donar suport sanitari inicial a qualsevol situació inesperada en l’àmbit de la salut.
 • Conèixer aspectes bàsics de l’ús dels desfibril·ladors semiautomàtics.

Continguts:

Situacions de Risc Vital Imminent

 • Què són els primers auxilis?
 • Suport vital bàsic per adults i ús del DEA
 • Posició lateral de seguretat (PLS)
 • Obstrucció de la via aèria per cossos estranys
 • Hemorràgies
 • L’infart
 • L’ICTUS

Situacions més freqüents en Primers Auxilis

 • Pauta general d’actuació davant d’un accidentat
 • Alteracions del nivell de consciència
 • Cremades
 • Ferides
 • Contusions a teixits tous
 • Picades i mossegades d’animals
 • Urgències per alteracions de la temperatura
 • Epistaxi (sortida sang pel nas)
 • Traumatismes
 • Primers auxilis psicològics
 • La farmaciola

Usuaris:

 • Treballadors de Residències d’avis/es
 • Treballadors Centres residencials
 • Associacions relacionades amb problemes relacionats amb l’edat (AFALL, salut mental, malalties degeneratives, etc.)
 • Centres cívics i llars de jubilats
 • Associacions de veïns

Objectius:

 • Sensibilitzar les persones de l’organització en la necessitat de conèixer els procediments més habituals en primers auxilis adreçats a problemes relacionats amb persones de la tercera edat.
 • Identificar situacions greus i lleus a través d’una valoració adequada.
 • Adquirir les habilitats mínimes necessàries per tal de poder donar suport sanitari inicial a qualsevol situació inesperada en l’àmbit de la salut.
 • Conèixer aspectes bàsics de l’ús dels desfibril·ladors semiautomàtics.

Continguts:

Situacions de Risc Vital Imminent

 • Què són els primers auxilis?
 • Suport vital bàsic per adults i ús del DEA
 • Posició lateral de seguretat (PLS)
 • Obstrucció de la via aèria per cossos estranys
 • Hemorràgies
 • L’infart
 • L’ICTUS

Situacions més freqüents en Primers Auxilis

 • Pauta general d’actuació davant d’un accidentat
 • Alteracions del nivell de consciència
 • Cremades
 • Ferides
 • Traumatismes
 • Hipoglucèmia (baixada de sucre)
 • Crisi hipertensiva
 • Lipotímia
 • Primers auxilis psicològics
 • La farmaciola

Usuaris:

 • Treballadors/es d’escoles bressol/llars d’infants
 • Ludoteques municipals
 • Biblioteques municipals
 • Mestres de l’etapa d’educació infantil (0-6 anys)

Objectius:

 • Sensibilitzar als usuaris de la necessitat de conèixer els procediments més habituals en primers auxilis adreçats a situacions imprevistes amb nenes i nens.
 • Identificar situacions greus i lleus a través d’una valoració adequada.
 • Adquirir les habilitats mínimes necessàries per tal de poder donar suport sanitari inicial a qualsevol situació inesperada en l’àmbit de la salut.
 • Conèixer aspectes bàsics de l’ús dels desfibril·ladors semiautomàtics.

Continguts:

Situacions de Risc Vital Imminent

 • Què són els primers auxilis?
 • Suport vital bàsic per nadons i nens i ús del DEA
 • Posició lateral de seguretat (PLS)
 • Obstrucció de la via aèria per cossos estranys
 • Hemorràgies

Situacions més freqüents en Primers Auxilis

 • Triangle d’avaluació pediàtrica
 • Alteracions del nivell de consciència
 • Cremades
 • Ferides
 • Traumatismes
 • Urgències mèdiques, laringitis, epiglotis, laringoepiglotis
 • Convulsions
 • Contusions
 • Intoxicacions
 • Primers auxilis psicològics
 • La farmaciola

Usuaris:

 • Empreses que presten serveis de vigilància i seguretat
 • Associacions de tir
 • Associacions de Protecció Civil

Objectius:

 • Sensibilitzar les persones de l’organització de la necessitat de conèixer els procediments més habituals en primers auxilis adreçats a situacions imprevistes que sorgeixin en les activitats de l’associació/empresa.
 • Identificar situacions greus i lleus a través d’una valoració adequada.
 • Adquirir les habilitats mínimes necessàries per tal de poder donar suport sanitari inicial a qualsevol situació inesperada en l’àmbit de la salut.
 • Conèixer aspectes bàsics de l’ús dels desfibril·ladors semiautomàtics.

Continguts:

Situacions de Risc Vital Imminent

 • Què són els primers auxilis?
 • Suport vital bàsic per adults i ús del DEA
 • Posició lateral de seguretat (PLS)
 • Obstrucció de la via aèria per cossos estranys
 • Hemorràgies
 • L’infart
 • L’ICTUS

Situacions més freqüents en Primers Auxilis

 • Pauta general d’actuació davant d’un accidentat
 • Alteracions del nivell de consciència
 • Traumatismes a cara, cap i columna
 • Traumatisme toràcic
 • Traumatismes a les extremitats
 • Contusions als teixits tous
 • Cremades
 • Ferides
 • Ferides per arma de foc
 • Ferides per arma blanca
 • Intoxicacions per drogues
 • Primers auxilis psicològics
 • La farmaciola

Usuaris:

 • Treballadors del sector agrari (pagesos, ramaders,)
 • Treballadors de magatzems (conductors de maquinària, manipuladors d’aliments)
 • Cooperatives del camp
 • Temporers
 • Associacions d’agricultors (AJAC, Unió de Pagesos,etc.)

Objectius:

 • Sensibilitzar les persones de l’organització de la necessitat de conèixer els procediments més habituals en primers auxilis adreçats a situacions imprevistes que sorgeixin en les activitats de l’associació/empresa.
 • Identificar situacions greus i lleus a través d’una valoració adequada.
 • Adquirir les habilitats mínimes necessàries per tal de poder donar suport sanitari inicial a qualsevol situació inesperada en l’àmbit de la salut.
 • Conèixer aspectes bàsics de l’ús dels desfibril·ladors semiautomàtics.

Continguts:

Situacions de Risc Vital Imminent

 • Què són els primers auxilis?
 • Suport vital bàsic per adults i ús del DEA
 • Posició lateral de seguretat (PLS)
 • Obstrucció de la via aèria per cossos estranys
 • Hemorràgies
 • L’infart
 • L’ICTUS

Situacions més freqüents en Primers Auxilis

 • Què són els primers auxilis?
 • Pauta general d’actuació davant d’un accidentat
 • Cremades
 • Ferides
 • Epistaxi (sortida sang pel nas)
 • Traumatismes
 • Hipoglucèmia (baixada de sucre)
 • Convulsions
 • Primers auxilis psicològics
 • La farmaciola

Usuaris:

 • Restaurants (cuiners, cambrers, ajudants de cuina, cap de sala,etc.)
 • Empreses que presten servei de càtering
 • Bars

Objectius:

 • Sensibilitzar les persones de l’organització de la necessitat de conèixer els procediments més habituals en primers auxilis adreçats a situacions imprevistes que puguin sorgir a clients i treballadors.
 • Identificar situacions greus i lleus a través d’una valoració adequada.
 • Adquirir les habilitats mínimes necessàries per tal de poder donar suport sanitari inicial a qualsevol situació inesperada en l’àmbit de la salut.
 • Conèixer aspectes bàsics de l’ús dels desfibril·ladors semiautomàtics.

Continguts:

Situacions de Risc Vital Imminent

 • Què són els primers auxilis?
 • Suport vital bàsic per adults i ús del DEA
 • Posició lateral de seguretat (PLS)
 • Obstrucció de la via aèria per cossos estranys
 • Hemorràgies
 • L’infart
 • L’ICTUS

Situacions més freqüents en Primers Auxilis

 • Pauta general d’actuació davant d’un accidentat
 • Alteracions del nivell de consciència
 • Cremades
 • Ferides
 • Intoxicacions alimentàries
 • Hipoglucèmia (baixada de sucre)
 • Intoxicacions etíliques
 • Lipotímia
 • Primers auxilis psicològics
 • La farmaciola

Usuaris:

 • Conductors de transport escolar
 • Auxiliars de transport escolar
 • Guies d’activitats

Objectius:

 • Sensibilitzar les persones de l’organització de la necessitat de conèixer els procediments més habituals en primers auxilis adreçats a situacions imprevistes que sorgeixin en les activitats de l’empresa.
 • Identificar situacions greus i lleus a través d’una valoració adequada.
 • Adquirir les habilitats mínimes necessàries per tal de poder donar suport sanitari inicial a qualsevol situació inesperada en l’àmbit de la salut.
 • Conèixer aspectes bàsics de l’ús dels desfibril·ladors semiautomàtics.

Continguts:

Situacions de Risc Vital Imminent

 • Què són els primers auxilis?
 • Suport vital bàsic per nens i adults i ús del DEA
 • Posició lateral de seguretat (PLS)
 • Obstrucció de la via aèria per cossos estranys
 • Hemorràgies

Situacions més freqüents en Primers Auxilis

 • Pauta general d’actuació davant d’un accidentat
 • Triangle d’avaluació pediàtrica
 • Cremades
 • Ferides
 • Contusions als teixits tous
 • Traumatismes
 • Epistaxi (sortida sang pel nas)
 • Mobilització bàsica de pacients
 • Primers auxilis psicològics
 • La farmaciola

Usuaris:

 • Docents de l’etapa d’educació primària (6-12 anys) – secundària (12-16 anys)
 • Institut Ciències de l’Educació (ICE)
 • Conserges i personal de secretaria
 • Monitors d’activitats extraescolars
 • Monitors de menjador

Objectius:

 • Sensibilitzar les persones de l’organització de la necessitat de conèixer els procediments més habituals en primers auxilis adreçats a situacions imprevistes que sorgeixin en el dia a dia del centre.
 • Identificar situacions greus i lleus a través d’una valoració adequada.
 • Adquirir les habilitats mínimes necessàries per tal de poder donar suport sanitari inicial a qualsevol situació inesperada en l’àmbit de la salut.
 • Conèixer aspectes bàsics de l’ús dels desfibril·ladors semiautomàtics.

Continguts:

Situacions de Risc Vital Imminent

 • Què són els primers auxilis?
 • Suport vital bàsic per nens i adults i ús del DEA
 • Posició lateral de seguretat (PLS)
 • Obstrucció de la via aèria per cossos estranys
 • Hemorràgies
 • L’infart
 • L’ICTUS

Situacions més freqüents en Primers Auxilis

 • Pauta general d’actuació davant d’un accidentat
 • Alteracions del nivell de consciència
 • Cremades
 • Ferides
 • Traumatismes
 • Picades i mossegades d’animals
 • Crisis d’angoixa
 • Lipotímia
 • Primers auxilis psicològics
 • La farmaciola

Usuaris:

 • Empreses d’instal·lacions i manteniments elèctrics
 • Electricistes
 • Associacions i gremis d’electricistes

Objectius:

 • Sensibilitzar les persones de l’organització de la necessitat de conèixer els procediments més habituals en primers auxilis adreçats a situacions imprevistes que sorgeixin en les activitats de l’associació/empresa.
 • Identificar situacions greus i lleus a través d’una valoració adequada.
 • Adquirir les habilitats mínimes necessàries per tal de poder donar suport sanitari inicial a qualsevol situació inesperada en l’àmbit de la salut.
 • Conèixer aspectes bàsics de l’ús dels desfibril·ladors semiautomàtics.

Continguts:

Situacions de Risc Vital Imminent

 • Què són els primers auxilis?
 • Suport vital bàsic per adults i ús del DEA
 • Posició lateral de seguretat (PLS)
 • Obstrucció de la via aèria per cossos estranys
 • Hemorràgies
 • L’infart
 • L’ICTUS

Situacions més freqüents en Primers Auxilis

 • Pauta general d’actuació davant d’un accidentat
 • Alteracions del nivell de consciència
 • Cremades
 • Ferides
 • Ferides elèctriques
 • Electrocució
 • Traumatismes
 • Contusions als teixits tous
 • Lipotímia
 • Primers auxilis psicològics
 • La farmaciola
Contacta per a més informació

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies